Jestem psychologiem, absolwentką Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień. Uczestniczę w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w podejściu integracyjnym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in. Szpitalu Praskim w Warszawie, w Centrum Odwykowym w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień w Działdowie, w Szpitalu MSWiA w Otwocku. Prowadzę grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim, jak również udzielam wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Stanisławowie.

Posiadam doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym obszarze zdobywałam współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant Telefonu Zaufania 116 111.
Swoją pracę poddaję superwizji.


(+48) 601 573 417