Kamila Czajkowska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr. 1441), psychoterapeuta integracyjny w procesie szkolenia. Specjalizacja: uzależnienia, praca z członkami rodzin osób uzależnionych, zaburzenia nastroju, problemy natury egzystencjalnej, trudność w akceptacji siebie, kryzysy, problemy w relacjach, trudności w radzeniu sobie z emocjami.
Pracuje z osobami dorosłymi.

Tomasz Orzechowski

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Pracuje w nurcie humanistyczno - doświadczeniowym.
Pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą od 16 roku życia.

Natalia Lachowicz - Wilk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Prowadzi psychoterapię w nurcie doświadczeniowo - integratywnym. Specjalizacja: zaburzenia lękowe i nastroju, stres, kryzysy: osobiste, egzystencjalne i zawodowe, trudności w relacjach, problemy dotyczące poczucia własnej wartości, radzenie sobie z emocjami, rozwijanie osobistego potencjału.
Pracuje z osobami dorosłymi.

Małgorzata Siudy

Pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, głównie humanistyczno - doświadczeniowym z uwzględnieniem pracy z ciałem. Prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych, które zmagają się
ze stanami depresyjnymi, lękowymi, przeżywającymi kryzys czy problemy w relacjach.
Pracuje z osobami dorosłymi.

Patrycja Strzeszkowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego.
Pracuje z osobami dorosłymi, przyjmuje również w języku angielskim.

Magdalena Sutkowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Specjalizacja: zaburzenia lękowe, trudności w relacjach, radzenie sobie
z emocjami, stres, zaburzenia osobowości, kryzysy egzystencjalne.
Pracuje z osobami dorosłymi, przyjmuje również w języku angielskim.

Agnieszka Szymańska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Prowadzi psychoterapię w nurcie integratywnym. Specjalizacja: zaburzenia lękowe, nastroju, depresyjne.
Pracuje z osobami dorosłymi.

O nas

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów tworzących miejsce, w którym klient w atmosferze zrozumienia, akceptacji i życzliwości może pracować nad taką zmianą w życiu, która jest mu potrzebna. Przykładamy szczególną wagę do bycia autentycznym i podchodzimy z szacunkiem do wszystkich trudności,
z którymi mierzą się nasi klienci.

To właśnie klienta stawiamy w centrum naszej uwagi, ponieważ istotne jest dla nas jego niepowtarzalne doświadczenie, przeżywanie i rozumienie siebie oraz otaczającego go świata. Tak, jak nasi klienci różnią się między soba, tak i członkowie naszego zespołu różnią się doświadczeniami.
Dzięki tej odmienności możemy wsparciem dla osób z różnorodnymi trudnościami.