Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (ze specjalnością Społeczna Psychologia Kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Społecznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Moim zapleczem jest wiedza i doświadczenie nabyte w Szkole Podyplomowej Seksuologii SWPS.

Prowadzę psychoterapię w nurcie doświadczeniowo-integratywnym. Szczególnie bliskie mi jest podejście humanistyczne, egzystencjalne, Gestalt i skoncentrowane na emocjach (EFT - EmotionFocusedTherapy). Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

Pracuję z osobami dorosłymi, które mierzą się z kryzysami w obszarach osobistych, zawodowych i egzystencjalnych, doświadczającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami oraz w relacjach z innymi, przeżywającymi m.in. niepokój, lęk, smutek, rozpacz, pustkę oraz wszelkiego rodzaju cierpienie, a także z osobami doświadczającymi deficytów w obszarze poczucia własnej wartości.
Swoją pracę poddaję superwizji.

(+48) 693 833 395