Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię w nurcie integracyjnym, a szczególnie bliskie jest mi podejście psychodynamiczne. Pracuję z osobami dorosłymi. Przyjmuję również w języku angielskim.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia (psychologia w języku angielskim) na Uniwersytecie SWPS. Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w 4-letniej szkole psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Stowarzyszeniu Aslan, gdzie pracowałam prowadząc konsultacje indywidualne oraz jako koterapeuta w terapii grupowej młodych dorosłych, a także w projekcie unijnym Przeciwdziałanie Depresji, jako terapeuta indywidualny oraz współprowadzący w procesie grupowym. Odbywałam staże w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy "Niebieska Linia" i na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w poradni Vertimed.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów, trudności w bliskich związkach i relacjach z innymi, a także pacjentami przeżywającymi lęk i zmagającymi się z depresją, z młodymi dorosłymi wkraczającymi w dorosłe życie i mierzącymi się z jego trudnościami.
Swoją pracę poddaję superwizji.


(+48) 694 189 272