"Terapię widzę jako spotkanie dwojga ludzi, w czasie którego w atmosferze szacunku i zrozumienia klient może lepiej zrozumieć i głębiej poczuć siebie. To dla mnie proces, w którym przy wsparciu terapeuty klient może odnaleźć swoją drogę do zmiany."

Jestem psychologiem klinicznym, absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobywałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Domu Rotacyjnym dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia. Pracuje z klientami mierzącymi się z obniżonym nastrojem i depresją, lękiem, silnym stresem, niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem braku wpływu na swoje życie, trudnościami w relacjach, zaburzeniami emocjonalnymi okresu dorastania.
Swoją pracę poddaję superwizji.


(+48) 660 962 382