"Wierzę w klienta - w jego wiedzę o sobie samym, w potencjał, siłę, dążenie do rozwoju. Jako psychoterapeuta towarzyszę drugiej osobie na drodze odnajdywania siebie, swoich potrzeb, doświadczania emocji, szukania własnej tożsamości i swoich celów."

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Socjologia oraz licencjackie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia KARAN, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 5 w Warszawie, Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów.

Pomagam osobom cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, doświadczającym silnego stresu, kryzysu osobistego lub zawodowego, mającym trudności w relacjach z innymi, pragnącym podnieść jakość swojego życia. Szczególny obszar zainteresowań stanowi praca z lękiem, terapia dla osób DDA oraz praca z ciałem.
Swoją pracę poddaję superwizji.

(+48) 693 159 571