Spotkaliśmy się w 2017 roku, kiedy podjęliśmy edukacją w Ośrodku Pomocy i Edukacji Społecznej INTRA. Połączyła nas chęć zgłębiania wiedzy oraz dążenie do rozwijania warsztatu psychoterapeutycznego. Wynikiem lat spędzonych na wspólnej nauce była decyzja o tym, by stworzyć zespół i miejsce, w którym w bezpiecznej atmosferze nasi klienci będą mogli pracować nad taką zmianą, jaka jest im potrzebna.

Posiadamy zróżnicowane doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania w obszarze bezpośredniej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Cały czas poszerzamy swoją wiedzę i doskonalimy się w naszej dziedzinie, dbamy o rozwój osobisty oraz korzystamy z systematycznych superwizji. Szczególnie istotne jest dla nas to, że tworzymy zespół oparty na zaufaniu, dzięki czemu możemy liczyć na wzajemną wymianą doświadczeń i bieżące wsparcie merytoryczne.

Każdy z nas pracuje w oparciu o wartości wywodzące się z podejścia humanistycznego, aczkolwiek korzystamy też z możliwości, jakie stwarzają podejścia m.in. psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne i inne. Prowadzimy terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 r.ż., rowniez w języku angielskim. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów, jesteśmy otwarci na dostosowywanie oferty do zgłaszanych potrzeb naszych klientów. Propagujemy wiedzę z dziedziny psychologii, psychoterapii oraz nauk społecznych poprzez publikowanie artykułów
i materiałów edukacyjnych.